فلسفه، عرفان و سیاست
48 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی - دانشگاه باقرالعلوم (ع) » بهار 1381 - شماره 17 (14 صفحه - از 27
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رهیافت فلسفی ـ سیاسی از قرن سوم و در راستای تعمق در مسائل کلامی ظهور یافت. این گرایش از یک طرف، تحت تأثیر منابع اولیه اسلامی و از طرف دیگر، متأثر از منابع فکری و فلسفی تمدن‌های بزرگ بشری به ویژه چین، مصر، هند، یونان و حکمای ایران قدیم بوده است که در مراحل بعد متفکرانی همچون کندی، فارابی و خواجه نصیر آن را تدوین کردند؛ همان طور که گرایش عرفانی ـ سیاسی به صورت منسجم از قرن پنجم متجلی شد و در قرن ششم و هفتم بالأخص پس از حمله مغول و سلطه آنها به اوج خود رسید. واژگان کلیدی: فلسفه سیاسی، عرفان سیاسی، سیاست.