عدالت متعالی
48 بازدید
محل نشر: سیاست » بهار 1388 - شماره 9 ((22 صفحه - از 175 تا 196)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عدالت؛یک واژگان،یک مفهوم و یک پدیده است.پدیده مفهوم و واژگان عدالت،بسان سیاست، بسیار سهل و در عین حال بسیار سخت می‌باشد.عدالت سیاسی؛عدالت در سیاست و سیاست‌ عادلانه است.عدالت سیاسی،عدالت در سیاست و سیاست عادلانه،تعادل میان یا میانه توسعه‌ اقتصادی و تعالی فرهنگی؛معنوی و اخلاقی است.عدالت به این معنا،عدالت متعالی است.عدالت‌ متعالی،در قبال و در مقابل عدالت نامتعالی و متعارف یا عدالت طبیعی و نیز عدالت تک‌ساحتی و فرای آن قرار دارد.عدالت متعارف،طبیعی و تک‌ساحتی مادی است.عدالت مادی صرف در حقیقت عدالت نیست.بلکه عدالت ظاهری و بخشی یا جزیی بوده و نارسا یا نارسایی در عدالت‌ می‌باشد.حتی شبه عدالت بوده و در یک نگاه ضد عدالت است.یعنی بی‌عدالتی یا ظلم و ستم‌ می‌باشد.عدالت متعالی؛عدالت رسا و سازوار یا رسایی و سازواری در عدالت می‌باشد. واژگان کلیدی: عدالت-تعالی/متعالی-سیاست-عدالت سیاسی/سیاست عدالت-نامتعالی-تعادل-توسعه‌ اقتصادی-تعالی فرهنگی-عدالت متعارف-عدالت طبیعی-عدالت تک‌ساحتی-بی‌عدالتی- ستم-ظلم