پرسمان جهانی و تاریخی مشروعیت سیاسی
46 بازدید
محل نشر: سیاست » بهار 1387 - شماره 5 (28 صفحه - از 103 تا 130)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مشروعیت سیاسی،پدیده‌ای سرنوشت‌ساز و حتی سرشتین و سرشت‌سازست.بنابراین‌ پدیده‌شناسی مشروعیت سیاسی به ویژه منبع،مبنا و معیار یا شاخصه و نشانه‌شناسی آن،همواره‌ مسئله اساسی بوده و همچنان چالش‌خیزست.پرسمان مشروعیت سیاسی متضمن؛پرسه‌هایی‌ پیوسته و پرسش‌هایی پایدار در پدیده‌شناسی مشروعیت سیاسی عموما و در مکاتب،ملل و مدنیت‌های متفاوت،چه بسا مختلف و حتی مخالف و بلکه متعارض بوده و همچنان می‌باشد. پرسمان مشروعیت مسیاسی به مصداق؛«حسن سئوال،نصف جواب»یعنی پرسش درست کردن و درست کردن پرسش و صورت مسئله،(-/-)نصف پاسخ است،پیش از پاسخ به پرسش از پدیده‌ مشروعیت سیاسی یا پرسه پدیده‌شناسی سیاسی می‌پردازد.در این راستا اهم پرسه‌ها و پرسش‌های پدیده و پدیده‌شناسی سیاسی را طرح نموده و اعم آن‌ها را در موارد عمده‌ای با بهره‌گیری از آثار و آراء سیاسی موجود و معتبر،مستندسازی می‌نماید.این امر نشانه مبتلابه و معتنابه بودن اهم پرسه‌ها و پرسش‌های مشروعیت سیاسی در پرسمان پدیده‌شناسی آن می‌باشد. مسئله و موضوعی که فراگیر همگی جوامع و جهان‌ها بوده و فراروی همگی مکاتب مدنی یا سیاسی و فرهیختگانست. واژگان کلیدی: پرسمان-پدیده-مشروعیت-سیاست-سیاسی-حقانیت-عقلانیت-شرعیت-مقبولیت- کارآمدی؛بهره‌وری-اثربخشی-چرایی-چیستی-چگونگی-هستی(شناسی)/بنیاد- بود(شناسی)/بنیان/ماهیت-نمود(شناسی)/مظاهر/شاخص-جهانی